Text Size

สัมมนา The Hacker Secret #2 + CITEC-CON #3

11/27/2010 09:43
11/28/2010 18:00The Hacker Secret #2

Since Thailand is still lack of knowledge and resources at computer security. There are not many events in Thailand which allow specialists in this field to learn or exchange their knowledge. Therefore CITEC had setup the event named The HackerSecret and CITEC Convention (CITEC-CON) which expects to spread the knowledge about computer security. Also let the specialist exchange their knowledge/experience as well as to catch up the new trend of any harmful threat which may cause an impact to their organization or life.

เนื่องจาก CITEC ซึ่งเป็นชุมชนทางด้าน Computer & Network Security ที่ใหญ่ที่สุดของไทยจึงมีโอกาสสัมผัสกับปัญหาต่างๆ ทางด้านดังกล่าว จากสมาชิกเข้ามามากมาย ตัวอย่างปัญหาที่พบได้บ่อยคือ การถูก Hack Email, ข้อมูล,รหัสผ่าน, ถูกไวรัสทำลายข้อมูลเสียหาย, ถูกแอบดูข้อมูล, ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบ เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นภัยใกล้ตัวทั้งสิ้น ดังนั้นการเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญที่คลุกคลีอยู่ในวงค์การ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะเรียนรู้เท่าทันเล่เหลี่ยม และหลีกเลี่ยงการการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

โดยในการอบรมครั้งนี้ จะมีการ Demo การโจมตีจริงๆ หลายๆ แบบ
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเห็นภาพ และตระหนักถึงภัยเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
พร้อมบอกถึงวิธีป้องกันตนเองจากภัยแต่ละรูปแบบ

Event Activities

1. Grand launching of Hackazine
2. Visit computer security product's booth
3. Hacking Competition (http://citecclub.org/levelcwh3)
4. Win the game and get free CITEC Polo
5. Chance to get promoted as Full member
6. Chance to attend free workshop course

Special Promotion
Promotion สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในหรือก่อนวันที่ 19 Nov 2010 จะได้รับ

1. จับฉลากลุ้นรับรางวัล Apple iPad 16 GB WIFI 1 รางวัล 
2. จับฉลากลุ้นรับรางวัล ส่วนลดต่างๆในการอบรมกับบริษัท Partner และของรางวัลมูลค่ากว่า 5000 บาท จำนวน 5 รางวัล
3. จับฉลากลุ้นรับรางวัล Credit การส่ง SMS 1000 ครั้งฟรีมูลค่า 1500 บาทจำนวน 3 รางวัล
4. รับทันทีสิทธิการเข้าชมข้อมูลระดับ Full member ฟรี 1 เดือนมูลค่า 500 บาท (กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไว้ก่อน)
5. รับทันทีส่วนลดการอบรมหลักสูตรใดๆของ CITEC 10% ==> http://citecclub.org/citec-course
6. รับทันทีรับค่า reputation สำหรับเลื่อนขั้นถาวรเป็น Full member จำนวน 100 แต้ม 
  (ครบ 300 แต้มได้เลื่อนขั้นถาวร และเป็นไปตามเงื่อนไข กฏกติกาการใช้งาน http://citecclub.org/rule )

หมายเหตุ: 
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมงาน
 • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใดที่ได้สิทธิเข้าร่วมงานฟรี จะไม่ได้รับสิทธิในการร่วมลุ้นของรางวัล และ
  ไม่รวมสิทธิของอาหารกลางวันและของว่าง ยกเว้นท่านเข้าร่วมงานในโดยการลงทะเบียนตามปกติในอัตรานักศึกษาทั่วไป
Venue

Location:10th Building 2nd Floor, University of the Thai Chamber of Commerce
สถานที่จัดงาน: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตึก 10 ชั้นสอง
Date: 27-28 Nov 2010 (8:00 - 18:00)
ปิดรับสมัคร: 25 Nov 2010

ค่าร่วมงาน นักเรียนนักศึกษาไม่เกินป.ตรี:

 • ร่วมงานในสถานที่จริง 300 บาท
 • ฟังบรรยายวันแรกผ่าน Internet 200 บาท

ค่าร่วมงาน บุคคลทั่วไป:

 • ร่วมงานในสถานที่จริง 500 บาท
 • ฟังบรรยายวันแรกผ่าน Internet 300 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับสำหรับผู้ร่วมในงานจริง:

 • อาหารกลางวันตลอด 2 วัน
 • ของว่าง 2 มื้อ
 • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลในงาน

หมายเหตุ:

 • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใดที่ได้สิทธิเข้าร่วมงานฟรี จะไม่ได้รับสิทธิในการร่วมลุ้นของรางวัล และไม่รวมสิทธิของอาหารกลางวันและของว่าง ยกเว้นท่านเข้าร่วมงานในโดยการลงทะเบียนตามปกติในอัตรานักศึกษาทั่วไป
 • สาเหตุในการเรียกเก็บค่าเข้างาน
 • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับจำนวน: 1000 คน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: บุคคลที่สนใจทั่วไป
การแต่งกาย: โปรดแต่งกายด้วยชุดสีดำ
You can sponsor us by purchase Polo

ติดต่อสอบถาม
Technical question: http://citec.us/contact

 

 

1st Day: The Hacker Secret #2

กำหนดการณ์:

กิจกรรม
เวลา
ลงทะเบียนเข้างาน 8:30
อธิการบดี UTCC กล่าวเปิดงาน 8:40
Introduction to CITEC & Hackazine 8:50
ความลับของชีวิต (พระมหาศักฎา สุมโน) 9:20
พักรับประทานอาหารว่าง + Token Quiz 10:20
[English]ความลับการ Hack โทรศัพท์มือถือที่คุณไม่เคยรู้ (Semi:Indonesia) 10:40
ความลับการโจมตีทาง Wireless Network (Mej) 11:20
พักเที่ยง 12:00
ความลับการโจมตีทาง Application (Tummy) 13:00
สุดยอดความเชื่อผิดๆที่มักทำให้โดน Hack #1 (Gen0type) 13:40
เคล็ด(ไม่)ลับของการพัฒนาเว็บให้โดน Hack (Pearless) 14:20
พักรับประทานอาหารว่าง 15:00
[English] GSM Mobile Hacking (The Grugq: UK) 15:20
ความเชื่อผิดๆอันน้อยนิดที่พาชีวิตติดคุก (ภมูิจิต ศริะวงศ์ประเสริฐ) 16:00
Q&A + แจกของรางวัล 16:40
ความลับที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเกี่ยบกับ Thumb drive+Window + Software (Lucifer) 17:00
The Emerging Threats (Jatuporn:CISCO) 17:40
มอบรางวัล Token Quiz 18:20
สรุปและแนะนำรายการในวันต่อไป 18:30

2nd Day: CITEC-CON #3

Don't be missed, There will be the real Hacker around the world such as: UK, France, Vietnam, Lao and Thai.

กิจกรรม
เวลา
ลงทะเบียนเข้างาน 8:30
พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิปดี DSI กล่าวเปิดงาน 8:40
Introduction to CITEC-CON 9:15
Advanced Bittorrent Ratio Hacking (Retool2,Tummy:Thailand) 9:45
พักรับประทานอาหารว่าง + Quiz Lucky Draw 10:25
Old school new era hacking (Gen0type:Thailand) 11:00
Lunch 12:00
การปล้นรหัสลับเหนือเมฆทาง​ Browser (Mayaseven) 13:00
[English]Cocktail in Hacking (Kenny:Vietnam) 14:00
พักรับประทานอาหารว่าง + Quiz Lucky Draw 15:00
SMS threat spamming 15:30
Advanced Heap Spray Hacking Technique (Snapter:Lao) 16:10
[English]Yet another XSS demystification (p3Lo:France) 16:50
Rock'n Roll in Database Security.(Lucifer:Thailand) 17:30
มอบรางวัล Token Event Quiz 18:10
มอบรางวัล Hacking Competition +เฉลย 18:20
Big Prize Lucky Draw 18:50

Speaker's Profile

1. พระมหาศักฎา สุมโน

พระมหาศักฎา สุมโน's Profile
เจ้าอาวาท วัดป่าวิสุทธิคุณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วุฒิการศึกษา

ฝ่ายสามัญศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๔ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๔๙ จบปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายปริยัติธรรม
พ.ศ.๒๕๓๑ สอบได้ น.ธ.เอก ณ วัดปากน้ำ สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ.๒๕๔๖ สอบได้ ป.ธ.๙ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี

2. The Grugq (UK)

The Grugq's Profile

The Grugq is a pioneering information security researcher with over a decade of professional
experience. He has worked extensively with digital forensic analysis, binary reverse
engineering, rootkits, Voice over IP, telecommunications and financial security. The
Grugq’s professional career has included Fortune 100 companies, leading information
security firms and innovative start-ups. Currently living in Thailand, the Grugq works as
a senior security researcher for Coseinc. While not on engagements, the Grugq
continues his research on security, forensics and beer.

Claims to fame:

 • pioneered anti-forensics
 • developed “userland exec”
 • released voip attack software
 • decade of experience in info sec
 • long term liaison w/ digital underground
 • described as “extremely handsome” (by his mom)
 • 1992 sussex County 3-legged race, 2nd place

The Grugq has spoken at dozens of conferences over the last 7 years; provided expert training courses to .gov, .mil, police and businesses; domain expertise on forensics, voip, telecommunications and financial systems.

3. p3Lo (France)

Pelo's Profile
p3Lo is a French security researcher. He is known for
 • Fixing vulnerabilities on social networks and search engines
 • In 2009 he spoke at the security conference FRHACK with the topic "all browsers mitm keylogging"
 • He recently established his business related to computer security in France
 • He is active in a french security community

4. Gen0type (Thailand)

Gen0type's Profile
He is top skilled computer security expert in Thailand whose got involved with many computer security project like:
 • The Chief Editor and the writer of Hackazine (http://citecclub.org/hackazine)
 • Speaker of many computer security event: CITEC-CON, HackerSecret, Barcamp, Networkday@KU
 • The instructor of Wireless Network Security 101 of CITEC
 • Senior Member of the CWH Team ( CITEC White Hat Hacker Team)
 • Studying about Digital Forensic in Australia.
 • The owner and researcher @ http://thaicomsec.com

5. Snapter (Lao)

Snapter's Profile
 • The Most well know Penetration tester in Lao.
 • The 1st Prize winnner of CITEC-CON #1
 • Junior Member of the CWH Team ( CITEC White Hat Hacker Team)
 • Currently working as Software Developer Engineer and doing the research on Search Engine Technology.

6. ภมูิจิต ศริะวงศ์ประเสริฐ (Thailand)

Poomjit's Profile
 • อาจารย์พิเศษ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยหอการค้า,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • Open Directory Project [DMOZ.ORG] Editor
 • ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง
 • กรรมการโดเมนเนมสัญชาติไทย
 • คณะทำงาน Creative Commons Thailand
 • อดีตอุปนายกและเหรัญญิก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • อดีตเลขาธิการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

7. Tummy (Thailand)

Tummy's Profile
อ. กรินทร์ สุมังคะโยธิน (อาจารย์ ประจำภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต)

8. Kenny (Vietnam): Cocktail in Hacking , Scada Security

Kenny's Profile
Phuong Nguyen is one of the founder of http://e-cq.co.th.

9. Lucifer (Thailand)

Lucifer's Profile
He is the computer security expert who is founder of the CITEC-White Hat Hacker team.

10. Apichai (Thailand)

Apichai's Profile
He is the computer security expert from CISCO Thailand.

11. Sumej (Thailand)

Mej's Profile
1. Speaker Of Network Security Day @ Kasetsart Sriracha 2009
2. Writer Of "Linux Security" in Hackazine "The First IT. Security Magazine In Thailand".

12. Mayaseven (Thailand)

Mayaseven's Profile
He is one of computer security expert in CITEC.

13. Retool2 (Thailand)

Retool2's Profile
He is one of computer security expert in CITEC. He also won the 1st prize of hacking competition @ CITEC-CON #2

Sponsored By

หมายเหตุ:

- หากมีการชำระค่าลงทะเบียนมาแล้วและท่านไม่สามารถร่วมงานได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าลงทะเบียนเนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกแจ้งยอดไปยังฝ่ายจัดงานต่างๆเรียบร้อยแล้ว
- กำหนดการณ์ในวันที่สอง (CITEC-CON #3) กำลังอยู่ในระหว่างการจัดตาราง ข่วงนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปก่อน
- สำหรับผู้อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงาน สามารถชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Internet ทั่วโลก โปรดติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้
- เนื่องจากเนื้อหาที่บรรยายในโครงการนี้มีความเสี่ยงสูงในการถูกนำไปใช้ในทางไม่เหมาะสม เพราะเป็นช่องโหว่ที่ใช้งานได้จริงด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการแจกเอกสารประกอบและ ไม่อนุญาติให้ทำการบันทึกภาพหรือเสียง และรวมถึงการเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาติจาก CITEC