adam

25

Feb

อดัมกับอีวา , งู และภาพวาดน่าฉงน

เนื่องจากมีโอกาสได้เจอภาพวาดหนึ่งของ Pawel Kuczynski มาดังภาพด้านล่างนี้ และเห็นว่ามีหลายคนสงสัยอยากทราบความหมายของภาพ จึงอยากจะขอเขียนอธิบายดังนี้ ตามความเชื่อในศาสนาคริสต์ อดัมและอีวาเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลก มีเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลบทเยเนซิส อันเป็นเรื่องราวการสร้างโลกของพระเจ้าซึ่งได้สร้างสวรรค์และโลกขึ้นใน๖ วัน ในวันที่ ๖ พระเจ้าได้สร้างอดัม ผู้ชายคนแรก ขึ้นจากผงคลีดินตามแบบฉายาของพระองค์ ทรงสร้างสวนเอเดนขึ้นให้อดัมเป็นผู้รักษาสวน ต่อมาพระเจ้าทรงดำริว่าจะให้มนุษย์นั้นอยู่คนเดียวไม่เหมาะ จึงทรงบันดาลให้อดัมหลับ แล้วทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งออกมาสร้างผู้หญิงขึ้น ซึ่งต่อมาอดัมเรียกว่า อีวา (อีฟ หรือ ฮาวา) ทั้งสองอยู่ในสวนเอเดนที่เต็มไปด้วยผลไม้ที่จะใช้เป็นอาหารได้ นอกจากผลไม้จากต้นแห่งความรู้(Tree of Knowledge) เท่านั้นที่พระเจ้าห้ามกิน เพราะจะทำให้รู้ถึงความดีและความชั่ว มีงูตัวหนึ่ง (ซาตานแปลงตัวมา) ในสวนนั้นหลอกให้อีวากินผลไม้ต้องห้าม (ว่าเป็นผลแอปเปิล) และอีวาก็ให้อดัมกินด้วยแรก ๆ ทั้งสองคนมีกายเปลือยเปล่าไม่รู้สึกอาย เมื่อกินผลไม้แห่งความรู้เข้าไปแล้ว ทั้งสองก็เกิดความอายขึ้น เอาใบมะเดื่อมากลัดเป็นเครื่องปกปิดตัวไว้ เมื่อพระเจ้าทราบว่าทั้งสองละเมิดคำสั่งกินผลไม้ต้องห้าม ก็ทรงขับทั้งสองคนออกจากสวนเอเดนและสาปให้ทั้งสองจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหลโซมหน้าจนกว่าจะกลับเป็นดิน และสาปงูนั้นให้เลื้อยไปด้วยท้อง กินผงคลีดินจนสิ้นชีวิต อดัมและอีวามีบุตรชาย ๒ คน ชื่อ เคน …

Read More
CITEC Evolution Co. , Ltd