Basic objective-C

Basic Objective-C

265.00฿

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา “Objective C” สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS อธิบายหลักการทำงาน ของภาษาอย่างละเอียด แนะนำขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างเป็นขั้นตอน สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานภาษา Objective C ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่าน

คุณสมบัติ

เรียนรู้การพัฒนาแอพฯ ด้วย Xcode 5 อธิบายภาษา Objective-C อย่างละเอียด มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ รองรับการทำงานบน iOS 7 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนา iOS App ด้วยตนเอง

ผู้เขียน ศุภชัย สมพานิช

คำวิจารณ์

There are no reviews yet.

Be the first to review “Basic Objective-C”

CITEC Evolution Co. , Ltd