Accent Excel Password Recovery
เป็นโปรแกรมแก้ Password ของโปรแกรม Excel
โดยใช้วิธีแบบ Brute-Force Attack
ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่าย

แต่ทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลายโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนี้

แต่โปรแกรม Accent Excel Password Recovery จะ Support ในการแก้รหัสหลายอย่าง
รวมถึงการใส่รหัสแบบ Macro ก็แก้ได้

โหลดได้จาก Thaiware ครับ
ส่วน Serial ก็จาก http://serial.to เลยครับ