การแชร์ Folder เก็บงานให้คนอื่น


การแชรข้อมูลเป็นการแบ่งปันข้อมูลจากเครื่องเราไปสู่เครื่องอื่นบนระบบ Network คือ เวลาเราต้องการแชร์ข้อมูล
ลำดับแรกให้เข้าสู่ระบบ Network โดยเวลาเครื่องที่เปิดก่อนจะเข้าสู่ Windows จะมีให้ใส่ User name / Password
ให้ทำการใส่รหัส User name / Password ก่อน เช่น ที่อัสสัมชัญฯ ของเราจะให้ใส่ User name เป็นคำว่า user
และในช่อง Password เป็น user เหมือนกัน

่ ถ้าไม่ใส่เครื่องของคุณก็จะไม่สามารถมองเห็นเครื่องคนอื่น เช่นเดียวกันคนอื่นก็จะมองไม่เห็นเครื่องคุณด้วย วิธีนี้ใช้้กับ
เวลาที่เราจะใช้้งาน Printer ของคนอื่น และโปรแกรม Mass school ที่ใช้กรอกคะแนนของคุณครูด้วยครับ คุณครูบาง
ท่านสงสัยว่าทำไมเข้า Mass school ไม่ได้นี้แหละที่มองข้ามไป ผู้จัดอยากจะแนะนำว่าถ้าเข้าโปรแกรม Mass ไม่ได้ให้
ลองตรวจดูว่าได้ทำการใส่ User name / Password ตามที่แนะนำหรือยัง่ ขั้นแรกเลือกคลิกเมาส์ขวาของ Folder ของข้อมูลที่เราต้องการจะแชร์ คลิกเลือกหัวข้อ Sharing่ ขั้นตอนนี้จะปรากฎหัวข้อให้เลือก General/Sharing ให้คลิกเลือกที่ Sharing่ เลือกติ๊กที่ Shared As ที่ Access Type มี 3 หัวข้อ Read-Only คือ ให้อ่านได้อย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
อะไรได้ แต่ถ้า้ใส่ Password จะจำกัดเฉพาะคนที่เราให้ Password ไปเท่านั้น ส่วน Full สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใน
Full ก็จะมีให้ใส่ Password เหมือนกันลักษณะกำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงเฉพาะคนที่รู้ Password เราเท่านั้น
Depends on Password จะมีให้เลือกที่ Passwords ทั้งสองอย่าง เราจะใส่แบบ Read-Only หรือ Fulld ก็ได้
โดยจะกำหนดสิทธิการเปลี่ยนเฉพาะคนที่รู้ Password เหมือนกัน แต่ถ้าเราไม่ใส่ Password ทั้ง 3 วิธีก็จะเป็นการไม่
กำหนดจะสิทธิใช้ Password การข้อมูลของเรา จากนั้นให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม OK่ ยืนยันการใส่ Passwords่ เมื่อทำการ Share ข้อมูลแล้วจะปรากฎรูปมือที่ Folder่ ถ้าเราต้องการปิดการแชร์ข้อมูลให้ติ๊กที่หัวข้อ Not Shared แล้วรูปมือจะหายไป