หัวข้อ สอนแคร็กโปรแกรม
ผู้จัดทำการสอน: MiStEr_X
ผู้เสนอใช้โปรแกรมนี้ประกอบการสอน : Mackarel
โปรแกรมที่นำมาศึกษา : 4DiskClean Gold 5.5

ตัวโปรแกรมเป็นพวกทำความสำอาด มีอายุการใช้งาน 30 ครั้ง ในช่วงทดลอง และ ปิดความสามารถพิเศษบางอย่าง
ต้องลงทะเบียนจึงจะทำงานได้

4Diskclean Pro : This awarded software will clean and fix up your PC !

. Delete unnecessary files and empty temporary folders. Free up to 3 gigabytes.
. Fix invalid Windows registry keys, speed boot time. (New)
. Eliminate duplicate songs and files easily.
. Erase all internet files (browser cache, history, & cookies). Firefox, Opera and Internet Explorer.
. Protect your privacy.
. Auto clean Internet Explorer cache on browser exit.
. Block spyware, adware and bad cookies (3990 items).
. Clean third-party application temp files and recent opened file lists (MRUs).
. Clean all windows shortcuts that do not point to an existing file.
. Erase items typed in to the start menu-run, start menu-find and typed urls.
. Empty the recycle bin with a click.
. Clean Windows list of the last opened files.
. File shredder to make files unrecoverable.
. View disk usage analysis.

Microsoft Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista compatible, designed to work on any Windows machine.

1.)ติดตั้งโปรแกรมเสร็จรันโปรแกรมขึ้นมา หน้าตาเป็นอย่างนี้ ลงใส่ค่าอะไรก็ได้ เพื่อลงทะเบียน มันจะแจ้งไม่ถูกต้อง2.)หลังจากการแก้ไขตัวโปรแกรมแล้ว หน้าตาเป็นอย่างนี้3.)กรอกข้อมูลตามใจอะไรก็ได้ ลงทะเบียนเรียบร้อย ใช้งานเป็นตัวเต็มๆครับ

เครื่องมือที่ใช้ : W32Dasm กับ HIEW32

ที่ดาวน์โหลดเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ศึกษา:

4DiskClean Gold 5.5

http://file.citecclub.org/download.php?id=DE03DE6C

W32Dasm กับ HIEW32

http://citecclub.org/forum/-Dissemblers-t16062.html

มาเริ่มกันเลย ให้ทำการสำรอง “4DiskClean.exe” และ “config.txt” 2ไฟล์นี้ก่อน (จากไดเร็กทอรี่ที่เราติดตังโปรแกรมนี้)
เพราะหลังการแครกสำเร็จ อาจอยากคืนค่ามันแล้วมาเล่นใหม่

เริ่มกันเลย

[hide=30]1.ติดตั้งโปรแกรม 4dcpro.exe เสร็จแล้ว run โปรแกรมขึ้นมา ทำการลงทะเบียน ใส่ค่า ชื่อผู้ใช้ และ ตัวเลข จากนั้นกด

enter มันจะขึ้นว่าค่าไม่ถูกต้อง แน่นอน เพราะเราไม่รู้รหัสนิหว่า ดังนี้ “WRONG REGISTRATION CODE”


2.ใช้ W32Dasm จัดการเปิด : “4DiskClean.exe” ที่เมนู search คลิดที่ “find text”. ดูภาพประกอบ
3 ในวงกลมที่ 1 จะเห็น ตำแหน่งที่แจ้งข้อความและคำอธิบาย แต่จุดนี้ไม่สำคัญเพราะไม่ได้มีข้อมูลจะนำไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์แท้จริงทำให้เรา marking บริเวณที่จะหาข้อมูลสำคัญให้แคบลง มองขึ้นข้างบนจะเห็นวงกลม 2

*Referenced by (U)nconditional or