เครื่อง MacBook/MacBook Pro ด้านหน้าdrive cdrom จะไม่มีปุ่มกด eject จะต้องใช้การeject ผ่านการกดปุ่ม eject เมื่อboot เข้า osx แล้วเท่านั้นดังนั้นเวลาอยู่ในช่วง boot จะไม่สามารถใช้ปุ่มดังกล่าวได้เลย แต่สามารถทำการ eject ได้เช่นกันโดยผ่านการกด touch pad ค้างไว้ driveก็จะคายแผ่นออกมา