เกี่ยวกับโปรแกรม Ghost

1. การ Ghost นั้น เป็นการ Clone Hard disk ให้เหมือนกันทุกอย่าง เช่น
- รูปแบบของ Hard disk เป็น NTFS หรือ FAT32 เหมือนกัน
- การตั้งค่าของ Windows หรือโปรแกรมเสริม จะเหมือนกัน
- File ภายในเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน

2. เลือกกระทำได้ว่า จะกระทำกับ Hard disk ทั้งตัว หรือกระทำกับ Partition ที่ต้องการได้เช่น
- Clone Hard disk 2 ตัว ให้เหมือนกันทุกอย่าง ทั้งจำนวน Drive, รูปแบบของ Hard disk, File, การตั้งค่าต่างๆ เป็นต้น
- Clone เฉพาะ Partition หรือเฉพาะ Drive จะทำให้ Partition ที่ถูก Ghost เหมือนกับ Partition ต้นทางทุกอย่าง ส่วน Partition อื่นๆยังคงเหมือนเดิม (เหมาะสำหรับ Ghost Windows)

3. การทำงานของโปรแกรม ไม่ใช่เป็นการลบ File เดิม แล้วคัดลอกใหม่ แต่เป็นการลบทั้ง Hard disk หรือว่าลบทั้ง Partition แล้วสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับคำสั่ง Ghost
- Clone Hard disk 2 ตัว ให้เหมือนกันทุกอย่าง โปรแกรมจะลบ Partition ทั้งหมดที่มีอยู่ ทำให้ File ทั้งหมดหายไปด้วย แล้วสร้างใหม่ให้เหมือนกับต้นฉบับ
- Clone เฉพาะ Partition หรือเฉพาะ Drive โปรแกรมจะลบ Partition เฉพาะ Partition ที่ถูก Ghost เท่านั้น แล้วจึงสร้างใหม่ให้เหมือนกับต้นฉบับ (Partition อื่นๆ ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง)
- จากการทำงานของโปรแกรมจึงมั่นใจได้ว่า Hard disk ทั้งตัว หรือว่าเฉพาะ Partition ที่ถูก Ghost จะไม่มี Virus ที่เคยโดน หลงเหลืออยู่เลย

4. การเลือก Menu Ghost ที่สำคัญ
- เลือก Local เลือก Disk to Disk เป็นการ Clone Hard disk ทั้งสองตัว ให้เหมือนกัน
- เลือก Local เลือก Disk to Image เป็นการเก็บข้อมูลทุกอย่างของ Hard disk ต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบ Image File (File นามสกุล Gho และ Ghs)
- เลือก Local เลือก Disk from Image เป็นการอ่านข้องมูลที่อยู่ในรูปแบบ Image File (File นามสกุล Gho และ Ghs) เพื่อไป Clone Hard disk ตัวอื่นให้เหมือนกับข้อมูลใน Image File จาก Hard disk ต้นฉบับ
- เลือก Local เลือก Partition เลือก To Image เป็นการเก็บข้อมูลทุกอย่างของ Partition ที่ต้องการ ให้อยู่ในรูปแบบ Image File (File นามสกุล Gho และ Ghs)
- เลือก Local เลือก Partition เลือก From Image เป็นการอ่านข้องมูลที่อยู่ในรูปแบบ Image File (File นามสกุล Gho และ Ghs) เพื่อไป Clone Partition ที่ต้องการ ให้เหมือนกับข้อมูลใน Image File จาก Partition ต้นฉบับ (Partition อื่นๆยังคงเหมือนเดิม)

5. การเลือก Menu Ghost สำหรับติดตั้ง Windows XP
- เลือก Local เลือก Partition เลือก From Image เป็นการอ่านข้องมูลที่อยู่ในรูปแบบ Image File (File นามสกุล Gho และ Ghs) เพื่อไป Clone Partition ที่ต้องการ ให้เหมือนกับข้อมูลใน Image File จาก Partition ต้นฉบับ (Partition อื่นๆยังคงเหมือนเดิม)

การเลือก Menu Ghost สำหรับติดตั้ง Windows XP
- เลือก Local เลือก Partition เลือก From Image เป็นการอ่านข้องมูลที่อยู่ในรูปแบบ Image File (File นามสกุล Gho และ Ghs) เพื่อไป Clone Partition ที่ต้องการ ให้เหมือนกับข้อมูลใน Image File จาก Partition ต้นฉบับ (Partition อื่นๆยังคงเหมือนเดิม)