เป็นของขวัญวันคริสต์มาสสามารถดักจับ
Screen content

Keystrokes

Login Names

Passwords

Running Programs

Websites Visited

Emails

Email Attachments

P2P Downloads

MSN Messenger

Yahoo Messenger

AOL Messenger

ICQ Messenger

Trillian Messenger

Myspace Messenger

ข้อมูลในส่วนนี้ถูกซ่อนไว้ (คุณต้องสมัครสมาชิกและมี 80 โพส}:
คุณมีสิทธิไม่เพียงพอในการดูข้อมูลที่ถูกซ่อน