การใช้เครื่องมือต่างๆในการ hack wireless
เช่น aircrack-ng,airodump,network stumbler,cain

Download
ข้อมูลในส่วนนี้ถูกซ่อนไว้ (คุณต้องสมัครสมาชิกและมี 30 โพส}:
คุณมีสิทธิไม่เพียงพอในการดูข้อมูลที่ถูกซ่อน