ผมลองเล่นละรับประกันความมันส์และความเวอร์ของสูตร+กดยากโคตรๆ มันกว่าLF2ธรรมดาอยู่หลายขุม
ผู้ใดคิดว่าแน่ฟอเวิดพอร์ดแล้ว PMมาโลด เหอๆ ถ้าคิดว่าชนะได้นะ
<div align="center"></div>

<div align="center"></div>


download :
http://file.citec.us/download.php?id=BFE6377D

วิธีเล่นonlineก็
ให้คนใดคนนึงฟอเวิดเลาเตอร์ แล้วกด network game แล้วกด waiting แล้วไห้อีกคนกดคอนเน็กมาที่ipเรา
ดูไอพีเราได้จาก http://www.whatismyip.com/

วิธีโกงคนอื่นเวลาเล่นonline(คิดเอง)
ท่านลองไปาตัวละครมาเพิ่มแล้วเล่นonlineผู้เล่นฝั่งเขาจะไม่เห็นตัวละครฝั่งเราแต่เราเห็นเขาเราก็ไล่อัดโลดด555555โกงบ่อยๆไม่ดีนะจ๊ะ

วิธีเล่นนินจาอย่างโกง(สูตรนี้ใช้onlineไม่ได้)
ไห้นินจาแยกร่างแล้วกดF7 ร่างแยกจะเปงอมตะ แล้วไห้กดหายตัวแล้วร่างแยกจะหายด้วยแล้วมันจะแยกร่างเองออกมาเปง1010ตัว
สูตร
Code:
Jan:

Angel: D^J+DJA+AAAAAAAA (Hell Special)Davis:

Conqueror&#39;s Continual Punch: D>J+D>J ("Rare")

Genuine Dragon Punch: D>J+D>J+D^A (Hell Special)Dennis:

Dancing Swallow: Catching+D>J+DVJ+DJA (Hell Special)Woody:

Fire Tiger Dash 2: D>J+DJA ("Rare")

Fire Hovering Dragon: D>J+DJA+D>J (Hell Special)Louis:

Ice Pheonix Palm 2: D>A+DJA ("Rare")

Ice Dragon Punch: D>A+DJA+D>A (Hell Special)Freeze:

Dark Whirlwind: Catching+A (Hell)

Ice Dragon: DJAJA (Hell Special)Firen:

Dark Destruction: Catching+A (Hell)

Fire Dragon: DJAJA (Hell Special)Rudolf:

Thousand Slashes: Grab+D^J+DvJ (Hell Special)Henry:

Sonata of the Death 2: D^J (Hell)

Rainy Arrow: D^J+D>J+D>J (Hell Special)John:

Incantation: DvA+(AAA...) (less hp, easier to use) (Hell)Deep:

Hovering Slash: DvA+D^A+J+DvJ/DvA+A^A+DvJ (Hell)Bandit:

Metamorphosis: DJAA (HP less than 1/3) ("Rare")BanditEX:

Crazy Cow: DJA+D>A+D>A+D>A (Hell Special)Knight:

Wrath: DJAAAAAAA (Hell Special)Justin:

Crash Ball: D>JJJJJJJ (HP less than 1/2) (Hell Special)Bat2:

Bat Slaughter: JD^J+DvJ+DvJ (Hell Special)Bat:

Devour: J+D^JLouisEX:

Whirlwind Slash: D^J+D>J+D^J+D>J+D^J+D>J (Hell Special)Firzen:

Finish: D>A+DJA+DJA (Hell Special)Julian:

Flame: DvA+D^J+D>J+DVJ+D^A (Hell SPecial)CL:

Recovery: DJA+DJA+DvA ("Rare")

Hide: DJA+DJA+D^A ("Rare")

Destruction: DJA+DJA+DJA ("Rare")

Reincarnation: DJA+DJA+D>A ("Rare")

Fascination: DJA+DJA+D>J ("Rare")

Devil Dragon: DJA+DJA+D^J ("Rare")

Devil Sword: DJA+DJA+DvJ ("Rare")

Eternal Death: DJA+DJA+AJJA (Hell Special)Socerror:

Magic Wheel: DJA+D^J+D^J (Hell Special)Mark:

Third Anger: >>DJA+DJA+DJA (Hell Special)Jack:

Thousand Rolling Strafes: DvA+DvJ+D^J (Hell Special)Hunter:

Bloody Arrows: D>A+DD+JJ+AA (Hell Special)Monk:

Absorptive Key Pattern: DJ+D^A+D>J (Hell Special)

Richter: D^J (Hell Special)