เป็นโปรแกรมหา Username and Password ของ nod32 โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เราลงโปรแกรม พอลงเสร็จโปรแกรมจะหา Username and Password ให้เราเองแล้วใส่ Username และPassword ที่มันหาได้ ลง nod32 โดยอัตโนมัติ ทำให้เราไม่ต้องมานั่งใส่ Username และ Password เอง https://rs754tl3.rapidshare.com/#!do...26ECA1EE50|0|0