เป็นโปรแกรมแปลงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษแบบคาราโอเกะครับ
Pen Prokraem Plaeng Phasa Thai Hai Pen Phasa Angkrit Baep Khara O Ke Khrap
เอาไว้สอนฝรั่งพูดภาษาไทยหรือร้องเพลงไทย
Ao Wai Son Farang Phut Phasa Thai Rue Rongphleng Thai

.... ฟรีแวร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thai Romanization
ข้อมูลในส่วนนี้ถูกซ่อนไว้ (คุณต้องสมัครสมาชิกและมี 5 โพส}:
คุณมีสิทธิไม่เพียงพอในการดูข้อมูลที่ถูกซ่อน