ความรู้เบื้องต้นของการเข้ารหัสข้อมูล (Introduction to Cryptography)

เรียบเรียงโดย : ดร. บรรจง หะรังษี

ข้อมูลในส่วนนี้ถูกซ่อนไว้ (คุณต้องสมัครสมาชิกและมี 1 โพส}:
คุณมีสิทธิไม่เพียงพอในการดูข้อมูลที่ถูกซ่อน

บรรณานุกรม
Bruce Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C
John Wiley & Sons Inc, December 1995