<<<<<<<< Your Customized Value <<<<<<<<
  • IT News RSS Feed

    by Published on 08-15-2010 01:00 PM  Number of Views: 28726 

    กลลวงไอแบงค์กิ้ง ภัยอันตรายที่ควรระวัง

    ระบบ ไอ แบงค์กิ้ง หรือการทำทุรกรรมการเงินทางอินเตอร์เน็ต ได้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ ปล่อยไวรัสมาแฮกเกอร์ข้อมูล ล่าสุด มีการปลอมแปลงเว็บเพจของแต่ละธนาคารขึ้นมา เมื่อลูกค้าเปิดใช้ระบบไอแบงค์กิ้ง หน้าเว็ปปลอม ก็จะฟิตชิ่งขึ้นมาแทน หากไม่เฉลียวใจ กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไป คนร้ายจะเก็บข้อมูลทั้ง password และ user name ไว้แล้วโอนเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง หน้าเว็บเพจปลอม ...

<<<<<<<< Your Customized Value <<<<<<<<