วิธีการปรับ Screen Resolution Windows 8

1. ให้เราทำการเข้าหน้า Windows Desktop ของ Windows 8 จากนั้น คลิกขวา > เลือก Screen resolution


2. จากนั้นให้เลือก Resolution ตามหน้าจอของเรา ณ ปัจจุบัน


เรียบร้อยครับ สำหรับการปรับขนาดขอหน้าจอใน Windows 8 ของเรา