วิธีการเปลี่ยน Product key Windows 81. ให้เราอยู่หน้า Modern UI จากนั้นพิมพ์ cmd บน Keyboard ของเราเลยครับ


2. จากนั้นเราจะเห็น Command Prompt ขึ้นมา จากนั้นให้เราคลิกขวาที่ Command Prompt และจะมีแทบด้านล่างขึ้นมา ก็ให้เลือก Ran as administrator


3. จากนั้นให้เราพิมพ์ slmgr.vbs -ipk productkey
เช่น slmgr.vbs -ipk xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx
เมื่อใส่เสร็จก็กด Enter หลังจากนั้นก็กด Ok

เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการเปลี่ยน Product key Windows 8 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ