ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เลียนแบบคน ที่บรรดานักศึกษาและผู้สนใจด้านนี้ โดยส่วนส่วนมากเป็นนักพัฒนาและนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทางด้าน Robot เข้าแข่งขัน โดยมีนักวิจัยและนักพัฒนาด้านจักรกลคอมพิวเตอร์กว่า 3,000 รายเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่มหรือสาย หรือเรียกการแข่งขันนี้ว่า โรโบคอป 2560 โดยแข่งขันกันที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น มีผู้คนสนใจและเข้าร่วมกันอย่างมากมายและอาจเป็นการแข่งขันด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้