<<<<<<<< Your Customized Value <<<<<<<<
Results 1 to 2 of 2

Thread: แผนแม่แบบชมรมคอมพิวเตอร์โรงเรียน

      
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  Songkhla Thailand
  Posts
  3
  Say 'Thank You!' for this post. :
  0 For This Post
  0 Total


  ชื่อโครงการ:แผนแม่แบบชมรมคอมพิวเตอร์โรงเรียน
  หลักการและเหตุผล:

  เนื่องจากหลายโรงเรียน(ในภาคใต้)มีชมรมคอมที่มีกิจกรรมธรรดา ออกไปทางไร้สาระ
  ประกอบกับปัจจุบันโรงเรียนต้องขับเคลื่อนด้วย ไอที อันจะทำให้ระบบ รร มีความคล่องตัวมากขึ้น
  จึงอยากเสนอให้สร้างชมรมคอมที่สมาชิกมีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียน โดยแผนแม่แบบนี้ใครจะนำไปใช้
  ก็ควรปรับให้เข้ากับ โรงเรียนตัวเองด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังสามารถเก็บเป็นport folioสำหรับใครที่
  จะเข้ามหาลัยทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มของคนไอทีในโรงเรียน

  เป้าหมายของโครงการ:

  สร้า้งแผนแม่บทรวมถึงคำแนะนำต่างๆในการขอจัดตั้งชมรมที่มีส่วนจัดการด้านไอทีใน โรงเรียน
  เช่น เว๊บไซต์โรงเรียน อบรมครูในเรื่องไอที ออกแบบไวนิล-ป้ายประกาศร่วมถึงสาร โรงเรียน

  สิ่งที่ต้องใช้ในโครงการ:

  โครงการนี้เพียงเพื่อระดมความคิดว่าเราชาวไอทีจะสามารถช่วยพัฒนาโรงเรียนด้านไอทีได้อย่างไรบ้าง
  และทำอย่างไรจึงจะเข้าไปทำได้

  ตำแหน่งสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ:
  ทุกคน


  ปล.เนื่องจาก โรงเรียนผมไม่มีชมรมคอมและครูใน รร มั่งใช้คอมไม่เป็นหลายครั้งต้องเรียกเด็กไปทำ
  Reply With Quote Reply With Quote
  Thanks

 2. #2
  Junior Member
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  Pattani, Thailand, Thailand
  Posts
  20
  Say 'Thank You!' for this post. :
  0 For This Post
  0 Total


  เออ อันนี้ พี่ต้องจัดทำโครงการอบรมครูที่ไม่เป็นคอมพิวเตอร์ก่อนครับ มันถึงจะเดินหน้า ตั้งชมรมคอมพิวเตอร์ แล้วนำไปสู่ภายนอกโรงเรียนเพื่อทำเป็นเครือข่าย สามารถติดต่อกันไปมาได้ เมื่อถึงคาบชมรม ก็ให้ครู นักเรียน เข้าเว็บที่อาจจะเขียนขึ้นเอง หรือ ใช้ โซเชียลมีเดียที่มีอยู่แล้วมาจัดการครับ เช่น facebook skype เป้นต้น เพราะถ้าหาก ครูใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นมันก็จบแล้วครับ
  Reply With Quote Reply With Quote
  Thanks

Visitors found this page by searching for:

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ หลักการและเหตุผล

กิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์

แผนการสอนชุมนุมคอมพิวเตอร์

ชมรมคอมพิวเตอร์ ประถม

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ประถม

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ประถม

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ประถม

แผนชุมนุมคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล ชมรมคอมพิวเตอร์

แผนการ สอน ชุมนุม คอมพิวเตอร์โครงการชมรมคอมพิวเตอร์แผนการสอนชมรมคอมพิวเตอร์โครงการชุมนุมคอมพิวเตอร์กิจกรรมของชุมนุมคอมพิวเตอร์กำหนดการสอนชุมนุมคอมพิวเตอร์กิจกรรมชมรมคอมตารางการสอนชุมนุมคอมพิวเตอร์ประถมแผนการสอนกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ชื่อชุมนุมคอมพิวเตอร์ชมรม คอมพิวเตอร์ชุมนุมคอมหลักการและเหตุผลการจัดชุมนุมคอมฯสอนวิชาชุมนุมคอมแผนกิจกรรมคอมพิวเตอร์แผนการสอน ชุมนุมคอมพิวเตอร์ชุมนุมคอมพิวเตอร์ประถมทำอะไรบ้างเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ชมรมคอมพิวเตอร์ประถมการ จัด กิจกรรม ชุมนุม คอมพิวเตอร์หัวข้อการสอนชุมนุมคอมพิวเตอร์แผนการเรียนรู้ วิชาชุมนุมคอมแบบสรุปชุมนุมคอมพิวเตอร์ชุมนุมคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชุมนุม คอมพิวเตอร์ ประถมกิจกรรมชมรม คอมพิวเตอร์แผนกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์แผนการเรียนวิชาชุมนุมคอมพิวเตอร์กำหนดการสอน ชุมนุมคอมพิวเตอร์ชมรมคอมพิวเตอร์ ประถม สอนอะไรการจัด กิจกรรมชุมนุม คอมพิวเตอร์สรุปชมรมคอมชุมนุมคอมพิวเตอร์สอนอะไรบ้างแผนการสอนชุมนุมใอทีการจัดกิจกรรมชุมนุม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เเผนกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์แผนชุมนุมคอมพิวเตอร์ ประถมกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กิจกรรม ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ระดับ ประถมชุมนุมคอมพิวเตอร์ เรียนอะไรบ้างตารางการจัดกิจกรรม ชุมนุม คอมพิวเตอร์แผนการสอน ชมรมคอมพิวเตอร์แผน ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 20 คาบแผนการสอนชมรมแผนชมรมชมรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถม แผนการสอนวิชาชุมนุมเกษตรกําหนดการสอน ชุมนุมคอมพิวเตอร์ชมรม ชุมนุม ใน ร.ร. ประถมชมรมคอมพิวเตอร์แผนการสอนชุมนุมกําหนดการสอนชุมนุมคอมพิวเตอร์กำหนดการสอนกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ชมรม คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ประถมชมรมคอมพิวเตอร์ เรียนอะไรแผนชุมนุม คอมพิวเตอร์สอน ชมรมคอมพิวเตอร์ชื่อชุมนุมคอมชื่อ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ชมรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนแผนชมรมคอมโครงการ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนแผนการสอนชมรมคอมแบบเสนอโครงการชุมนุมคอมพิวเตอร์หลักการและเหตุผล ชุมนุมคอมพิวเตอร์แบบขอจัดตั้งชมรมคอมพิวเตอร์ชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียน หลักการและเหตุผลแผนกิจกรรม ชุมนุมคอมพิวเตอร์แผนการสอนกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์ระดับประถมกำหนดการสอน ชุมนุมคอมพิวตัวโครงการกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
<<<<<<<< Your Customized Value <<<<<<<<