เด็กชายหัวหลิมจัดเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาคนนึง ไม่ถึงกับเก่ง แต่ก็ไม่โง่
ขี้เกียจบ้างขยันบ้าง สรุปแล้วก็หัวกลางๆว่างั้นเหอะ
เมื่อสองวันก่อน คุณครูวิชาภาษาไทยได้ให้เด็กชายหัวหลิม
เขียนเรียงความ เรื่อง "เพื่อน" มาส่ง ซึ่งเด็กชายหัวหลิมก็ทำมาส่งอย่างไม่อิดออด
และมาวันนี้คุณครูท่านเดิมก็ให้เขียนเรียงความเรื่อง "พ่อ" มาส่งอีก
ด้วยความขี้เกียจ เด็กชายหัวหลิมจึงใช้เรียงความเดิม
โดยลบคำว่า "เพื่อน" ออกแล้วเขียนแทนด้วยคำว่า "พ่อ"
เรียงความเรื่อง "พ่อ" ของเด็กชายหัวหลิมจึงเป็นเช่นนี้


เรียงความเรื่อง พ่อของฉัน
โดย เด็กชายหัวหลิม ณ หนองหอย

ฉันมีพ่อหลายคน พ่อบางคนก็เป็นผู้หญิง พ่อบางคนก็เป็นผู้ชาย
แต่พ่อที่แท้จริงของฉัน คือพ่อที่อยู่ข้างบ้าน