โหลด

https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/i...otoshop&loc=en

ต้องยอมสมัครก่อนถึงจะโหลดได้ สมัครฟรี

1325-1454-5884-7210-4830-3247
รหัสโปรแกรมserialnumber
หวังว่าคงจะใส่รหัสเป็นนะ