โปรแกรมแก้ Windows Genuine Advantage
การใช้ ก็แค่ ดับเบิลคลิก ที่ไฟล์ Installer.bat แล้วก็ Enter จนจบการทำงาน จากนั้นก็ Restart

ข้อมูลในส่วนนี้ถูกซ่อนไว้ (คุณต้องสมัครสมาชิกและมี 1 โพส}:
คุณมีสิทธิไม่เพียงพอในการดูข้อมูลที่ถูกซ่อน