Web Penetration Testing & Incident Response

ระดับเนื้อหา : Intermediate ระยะเวลาอบรม : 14 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง) รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น Promotion เปิดหลักสูตรใหม่!!! เงื่อนไขพิเศษชั้นที่ 1 : ราคาฉลองหลักสูตรใหม่ 7500 บาท (จากราคาเต็ม  8,900 บาท)  เงื่อนไขพิเศษชั้นที่ 2 : 6900 บาท สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 28 พฤษภาคม นี้ เนื้อหาหลักสูตร เกริ่นนำ การใช้งานเว็บไซต์มีอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเว็บไซต์หลายแห่งมีการเก็บข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลสำคัญมากมาย เช่น username, password, บัตรเครดิต, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น การพัฒนาเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ยังขาดทักษะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ อาจทำให้ข้อมูลต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกขโมย เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย …

STUDENTS ENROLLED

  ระดับเนื้อหา : Intermediate
  ระยะเวลาอบรม : 14 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง)

  รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น

  Promotion เปิดหลักสูตรใหม่!!!

  เงื่อนไขพิเศษชั้นที่ 1 : ราคาฉลองหลักสูตรใหม่ 7500 บาท (จากราคาเต็ม  8,900 บาท) 

  เงื่อนไขพิเศษชั้นที่ 2 : 6900 บาท สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 28 พฤษภาคม นี้

  เนื้อหาหลักสูตร

  เกริ่นนำ
  การใช้งานเว็บไซต์มีอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเว็บไซต์หลายแห่งมีการเก็บข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลสำคัญมากมาย เช่น username, password, บัตรเครดิต, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น การพัฒนาเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ยังขาดทักษะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ อาจทำให้ข้อมูลต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกขโมย เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย นอกจากนี้ขั้นตอนการจัดการความเสียหายในกรณีที่เว็บไซต์ถูก hack ในหลายหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การนำ code เก่ามาแทนที่หน้าเว็บที่ถูก hacker เปลี่ยน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ปัญหาจริงๆ ยังคงอยู่ที่เดิม และมีความเสี่ยงต่อการถูก hack ซ้ำ เป็นต้น

  หลักสูตร Web Penetration Testing & Incident Response ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในด้านความปลอดภัยเว็บไซต์ ให้กับผู้เข้าอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบช่องโหว่ของเว็บที่ดูแลได้ด้วยตนเอง และสามารถรับมือในกรณีที่เว็บไซต์ถูก hack ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการกำจัด backdoor ที่ถูกฝังไว้บน server และการวิเคราะห์หาช่องทางที่ hacker เจาะเข้ามา เพื่อป้องกันไม่ให้ถูก hack ซ้ำ

  สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความรู้ (Of Course !!!)
  • เอกสารประกอบการสอน
  • DVD ประกอบการสอน ประกอบด้วย VMWare สำหรับทำ Lab, Tools และแบบฝึกหัดหลังการอบรม
  • อาหารเที่ยงและอาหารว่าง

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางที่ผู้โจมตีใช้ในการโจมตีเว็บไซต์ และนำความรู้ไปใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เว็บไซต์ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจจับการโจมตีของผู้ไม่หวังดีได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่ระบบถูกโจมตีได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านความปลอดภัยเว็บไซต์ในเชิงสูงได้ต่อไปในอนาคต

  สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม:
  1. เครื่อง notebook ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้

  • RAM 2 GB
  • Harddisk ว่าง 40 GB
  • ติดตั้ง VMWare Player 4.0 หรือ VMWare Workstation 8.0

  เนื้อหาที่ทำการอบรม
  1. ปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็น

  • Web Protocol
  • Web Architecture
  • Attack Vector
  • Hacker Motivation

  2. ช่องโหว่ web application

  • SQL Injection
  • Remote/Local File Inclusion
  • Arbitary File Upload
  • Cross-Site Scripting
  • Cross-Site Request Forgery
  • Insecure Cryptography Attack
  • HTML5 Security
  • etc.

  3. ช่องโหว่ web server

  • Apache
  • IIS
  • Nginx
  • JBoss
  • ColdFusion
  • etc.

  4. ตัวอย่าง code ที่ไม่ปลอดภัยและมีการใช้งานจริง เพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น

  • Vulnerable Facebook Code
  • Vulnerable Twitter Code
  • Commercial Custom Web Application
  • etc.

  5. การตั้ง configuration ของ web server ที่ไม่ปลอดภัย

  • Insecure Access Permission
  • Insecure Database Configuration
  • Insecure Include Permission
  • Inappropriate Enable Feature

  6. Incident Response & Forensics

  • Log Analysis
  • Web Malware Analysis
  • Web Malware Detection & Clean up
  • Web Backdoor Detection
  • Identify Root Cause

  Course Reviews

  No Reviews found for this course.

  TAKE THIS COURSE
  • 8,900.00฿ per EXPIRED
  • EXPIRED
  • Course Certificate

  Details Instructors

  ระดับเนื้อหา : Intermediate ระยะเวลาอบรม : 14 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง)รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้นPromotion เปิดหลักสูตรใหม่!!!เงื่อนไขพิเศษชั้นที่ 1 : ราคาฉลองหลักสูตรใหม่ 7500 บาท (จากราคาเต็ม  8,900 บาท) เงื่อนไขพิเศษชั้นที่ 2 : 6900 บาท สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 28 พฤษภาคม นี้เนื้อหาหลักสูตรเกริ่นนำ การใช้งานเว็บไซต์มีอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเว็บไซต์หลายแห่งมีการเก็บข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลสำคัญมากมาย เช่น username, password, บัตรเครดิต, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น การพัฒนาเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ยังขาดทักษะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ อาจทำให้ข้อมูลต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกขโมย เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย นอกจากนี้ขั้นตอนการจัดการความเสียหายในกรณีที่เว็บไซต์ถูก hack ในหลายหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การนำ code เก่ามาแทนที่หน้าเว็บที่ถูก hacker เปลี่ยน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ปัญหาจริงๆ ยังคงอยู่ที่เดิม และมีความเสี่ยงต่อการถูก hack ซ้ำ เป็นต้นหลักสูตร Web Penetration Testing & Incident Response ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในด้านความปลอดภัยเว็บไซต์ ให้กับผู้เข้าอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบช่องโหว่ของเว็บที่ดูแลได้ด้วยตนเอง และสามารถรับมือในกรณีที่เว็บไซต์ถูก hack ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการกำจัด backdoor ที่ถูกฝังไว้บน server และการวิเคราะห์หาช่องทางที่ hacker เจาะเข้ามา เพื่อป้องกันไม่ให้ถูก hack ซ้ำสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
  • ความรู้ (Of Course !!!)
  • เอกสารประกอบการสอน
  • DVD ประกอบการสอน ประกอบด้วย VMWare สำหรับทำ Lab, Tools และแบบฝึกหัดหลังการอบรม
  • อาหารเที่ยงและอาหารว่าง
  ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางที่ผู้โจมตีใช้ในการโจมตีเว็บไซต์ และนำความรู้ไปใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เว็บไซต์ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจจับการโจมตีของผู้ไม่หวังดีได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่ระบบถูกโจมตีได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านความปลอดภัยเว็บไซต์ในเชิงสูงได้ต่อไปในอนาคต
  สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม: 1. เครื่อง notebook ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้
  • RAM 2 GB
  • Harddisk ว่าง 40 GB
  • ติดตั้ง VMWare Player 4.0 หรือ VMWare Workstation 8.0
  เนื้อหาที่ทำการอบรม 1. ปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็น
  • Web Protocol
  • Web Architecture
  • Attack Vector
  • Hacker Motivation
  2. ช่องโหว่ web application
  • SQL Injection
  • Remote/Local File Inclusion
  • Arbitary File Upload
  • Cross-Site Scripting
  • Cross-Site Request Forgery
  • Insecure Cryptography Attack
  • HTML5 Security
  • etc.
  3. ช่องโหว่ web server
  • Apache
  • IIS
  • Nginx
  • JBoss
  • ColdFusion
  • etc.
  4. ตัวอย่าง code ที่ไม่ปลอดภัยและมีการใช้งานจริง เพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น
  • Vulnerable Facebook Code
  • Vulnerable Twitter Code
  • Commercial Custom Web Application
  • etc.
  5. การตั้ง configuration ของ web server ที่ไม่ปลอดภัย
  • Insecure Access Permission
  • Insecure Database Configuration
  • Insecure Include Permission
  • Inappropriate Enable Feature
  6. Incident Response & Forensics
  • Log Analysis
  • Web Malware Analysis
  • Web Malware Detection & Clean up
  • Web Backdoor Detection
  • Identify Root Cause
  More Courses by admin
  CITEC Evolution Co. , Ltd