Control Hexapod by Hand

Control Hexapod by Hand (สุดทึ่งควบคุมหุ่นยนต์ด้วยมือเปล่าๆ )

ควบคุมหุ่นยนต์แมงมุมด้วยมือเปล่า (LeapMotion)
หุ่นยนต์ลักษณะที่เดินด้วยหกขาจะเรียกว่า Hexapod ตามปกติหุ่นยนต์ลักษณะนี้สามารถเดินได้อย่าง มั่นคงอยู่แล้วหากมีสามขา แต่เมื่อมีหกขาจะเพิ่มความยืดหยุ่นมาขึ้น เช่นหากขาใดขาหนึ่งพังไปก็สามารถใช้ขาอื่นๆเดินต่อไปได้ และการควบคุมหุ่นต์ลักษณะนี้ตามปกติมักจะใช้อุปกรณ์บังคับไร้สายเช่นเดียว กับตัวคุบคุม รถบังคับ แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวจึงมีการนำเทคโนโลยี LeapMotion ซึ่งสามารถตรวจจับตำแหน่งการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆของมนุษย์มาช่วย ผลออกมาจึงเป็นดังใน Video

———— Ads ——
– อยากสร้างหุ่นยนต์ ?
– ดักฟังโทรศัพท์ทำได้หรือไม่?
– สนใจ 3D Printer?
– อยากสร้าง super computer ใช้งานเอง
ห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาด http://goo.gl/6bFiDp

08/12/2014

0 Responses on Control Hexapod by Hand"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: