Single Board Computer

17

Jan

Internet of Things คืออะไรสำคัญอย่างไร

ปัจจุบันเราคงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในระดับที่ธุรกิจส่วนใหญ่ของโลกจะไม่สามารถดำเนินได้ถ้าระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และผู้คนจำนวนมากขาดอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันไม่ได้ เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีสำคัญในลำดับต่อไปที่จะมีผลกระทบในระดับเดียวกันกับอินเทอร์เน็ต และจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทุกวงการในระดับโลกและทุกภูมิภาค เทคโนโลยี IoT เป็นหัวข้อสำคัญที่มีการกล่าวถึงเมื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทชั้นนำในแทบทุกอุตสาหกรรม เป็นหัวข้อที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อโมเดลของการทำธุรกิจ การลงทุน และภาพรวมของสังคมในทุกระดับ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงว่าจะมีความสำคัญขนาดที่จะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ที่กระทบกับทุกวงการดังเห็นได้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับเทคโนโลยีนี้ รวมถึงมุมมองในมิติต่างๆ อันได้แก่ การค้า การลงทุน การปรับปรุงและคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การประยุกต์ใช้ และการเตรียมการด้านสังคมและกฏหมายที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในที่สุด เทคโนโลยี IoT เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบริหารและนำองค์กรในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีความเข้าใจสาระสำคัญของเทคโนโลยี IoT นอกเหนือจากมุมมองด้านวิศวกรรมหรือเทคนิค เพื่อจะได้ตระหนักและจัดลำดับความสำคัญของการทำงานขององค์กรที่พร้อมจะรับมือการเปลี่ยนแปลง อันเกิดจากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอง และพลังของการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการค้าทั้งเรื่องของจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ชนิดของการประยุกต์ใช้ที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน และต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยี IoT การมาถึงของเทคโนโลยี IoT จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในระดับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทหน่วยงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง มุมมองและวิธีคิดเดิมจะใช้ไม่ได้ผล แต่ในขณะ เดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญของการสร้างอนาคตใหม่ รูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การลงทุน …

Read More

9

Dec

UDOO vs. Beaglebone Black vs. Wandboard vs. Odroid-X2 vs.

UDOO vs. Beaglebone Black vs. Wandboard vs. Odroid-X2 vs. Raspberry Pi http://www.udoo.org/…/upl…/2013/05/UDOO_comparison_table.png

Read More

9

Dec

Giant Harddisk / Harddisk ยักษ์ (ใหญ่และแพงที่สุดในโลก)

Harddisk ยักษ์ (ใหญ่และแพงที่สุดในโลก) IBM 397X (หนึ่งใน Serie 3390) ออกจำหน่ายในช่วงปี ค.ศ. 1989 ความจุ 10 MB (บางรุ่นรองรับสูงสุดที่ 22 GB) ราคาเป็นเงินในปัจจุบันที่ 23,850,000 บาท ถือว่าเป็น Harddisk ที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีมา โดยหลักเด่นหลักๆคือ 1. เป็นที่นิยมใช้ในธนาคารใหญ่ๆ ที่ต้องการเก็บข้อมูลสำคัญเช่น Credit Card 2. มีโครงเหล็กแข็งเป็นพิเศษป้องกันความเสียหายของ Harddisk 3. มีระบบรางเลื่อนเข้าออกเข้าไปใน Rack จัดเก็บ 4. มีน้ำหนักประมาณ 45 กิโล 5. มียางกันการสั่นสะเทือนป้องกันการกระแทกระหว่างระบบทำงาน 6. มีรูสำหรับปล่อยแก๊ส Halon สำหรับดับไฟ เพื่อป้องกันข้อมูล 7. เมื่อเกิดไฟไม้ระบบ Harddisk …

Read More

8

Dec

ข่าวดีใครที่ใช้ Mac แต่อยากใช้โปรแกรมหรือเล่นเกมส์ของ Window

ข่าวดีใครที่ใช้ Mac แต่อยากใช้โปรแกรมหรือเล่นเกมส์ของ Window ไม่ต้องสลับ OS ไปมาให้ลำบากแล้ว ขอแนะนำ http://wineskin.urgesoftware.com/tiki-index.php หรือหากต้องการโปรแกรมแบบมืออาชีพ เสถียรนิ่งและ Bug น้อยก็นี้เลย CrossOver – CodeWeavers

Read More

8

Dec

ติดตั้ง mini WIFI usb กับ RaspberryPi Kernel 3.12.19+

ติดตั้ง mini WIFI usb กับ RaspberryPi Kernel 3.12.19+ บางครั้งเรื่องง่ายๆที่ทำกันปกติบน Window ก็เป็นเรื่องซับซ้อนสร้างความมึนหัว (แต่ได้ความรู้ ) ให้กับผู้ใช้ RaspberryPi บ้างเช่นการติดตั้ง mini usb กับ RaspberryPi Kernel v 3.12.19+ ประเด็นมีอยู่ว่าทั้วไปใน Internet นั้นมีเยอะมากที่สอนการติดตั้ง Mini WIFI USB แต่ปัญหาคือไฟล์ Driver ที่ปล่อยกันนั้นเป็นไฟล์เก่าแล้ว เวลานำมาใช้กับ Kernel ใหม่ๆ จะใช้ไม่ได้ฟ้อง invalid format ด้วยเหตุนี้สำหรับใครที่เจอปัญหาดังกล่าว ขอแนะนำวิธีการแก้ไขดังนี้ (หาก ลอง uname -a แล้ว kernel  ยังไม่เป็น version นี้ก็ลองรันคำสั่งนี้ rpi-update …

Read More

8

Dec

Control Hexapod by Hand

Control Hexapod by Hand (สุดทึ่งควบคุมหุ่นยนต์ด้วยมือเปล่าๆ ) ควบคุมหุ่นยนต์แมงมุมด้วยมือเปล่า (LeapMotion) หุ่นยนต์ลักษณะที่เดินด้วยหกขาจะเรียกว่า Hexapod ตามปกติหุ่นยนต์ลักษณะนี้สามารถเดินได้อย่าง มั่นคงอยู่แล้วหากมีสามขา แต่เมื่อมีหกขาจะเพิ่มความยืดหยุ่นมาขึ้น เช่นหากขาใดขาหนึ่งพังไปก็สามารถใช้ขาอื่นๆเดินต่อไปได้ และการควบคุมหุ่นต์ลักษณะนี้ตามปกติมักจะใช้อุปกรณ์บังคับไร้สายเช่นเดียว กับตัวคุบคุม รถบังคับ แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวจึงมีการนำเทคโนโลยี LeapMotion ซึ่งสามารถตรวจจับตำแหน่งการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆของมนุษย์มาช่วย ผลออกมาจึงเป็นดังใน Video ———— Ads —— – อยากสร้างหุ่นยนต์ ? – ดักฟังโทรศัพท์ทำได้หรือไม่? – สนใจ 3D Printer? – อยากสร้าง super computer ใช้งานเอง ห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาด http://goo.gl/6bFiDp

Read More

8

Dec

ใครว่า ARM ไม่มี 64bit CPU

ใครว่า ARM ไม่มี 64bit CPU และเอาไปทำ Server ไม่ได้ http://www.cio.com/article/2381392/servers/dell-to-show-its-first-64-bit-arm-server-this-week.html

Read More

8

Dec

เอา RaspberryPi มาควบคุม Vsphere

เอา RaspberryPi มาควบคุม Vsphere http://citecclub.org/category/kinect-development/

Read More

8

Dec

The ARM Virtualization

The ARM Virtualization http://www.arm.com/files/pdf/System-MMU-Whitepaper-v8.0.pdf

Read More
CITEC Evolution Co. , Ltd