Blog

Blog Posts with Masonry

25

Feb'15

Krossblade SkyProwler สุดยอด Drone ไอเดียบรรเจิดบน Kickstarter

หลายคนที่เคยเห็นเคยเล่นเคยใช้งาน Drone, UAV, Multirotor, Multi-Copter แล้วคงมีข้อสงสัยว่าทำไมจึงมี Drone/UAV หลากหลายรูปแบบจัง สาเหตุหลักๆก็มาจากเป้าหมายการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ ถ้าเป็นการบินที่เน้นระยะทางและความไวคงไม่มีใครเกิน Drone/UAV แบบปีกแน่นอน เพราะได้ระยะทางไกลและใช้พลังงานต่ำ แต่หากต้องการบินเก็บภาพช้าๆได้ความละเอียดงานรอบๆพื้นที่จำกัดขึ้นลงทางดิ่งได้ก็ต้องใช้ Multirotor, Multi-Copter กันไป จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราสามารถบินขึ้นลงทางดิ่งได้พร้อมกับการประหยัดพลังงาน บินได้ไกลๆ พร้อมทั้งสามารถบินด้วยความเร็วได้โดยไม่มีปัญหาเรื่อง  Aerodynamic และที่ขาดไม่ได้คือหากสามารถบินแบบอัตโนมัติตามเส้นทางที่กำหนด หรือบินถ่ายรูปตามเราไปทุกแห่งได้ จะดีมาก สิ่งที่คุณและผมฝันได้เป็นจริงแล้ว โปรดชม Clip ต่อไปนี้ จุดเด่นของ Drone ตัวนี้คือสามารถพับปีกของมันและล้อได้เพื่อให้รองรับหลัก Aerodynamic บินได้ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โครงการนี้ ณ. เวลาที่เขียนบทความได้รับเงินสนับสนุนบน Kickstarter.com (Crowdfunding Platform ระบบระดุมทุน Online ระดับโลก) ไปแล้วเพียงไม่กี่วันกว่า 5 ล้านบาท คาดว่าหากจบโครงการน่าจะได้ถึง 30-40 ล้านบาท นับว่าเป็นการออกไปแบบที่น่าสนใจมาก เท่านั้นยังไม่พอ …

Read More

25

Feb'15

อดัมกับอีวา , งู และภาพวาดน่าฉงน

เนื่องจากมีโอกาสได้เจอภาพวาดหนึ่งของ Pawel Kuczynski มาดังภาพด้านล่างนี้ และเห็นว่ามีหลายคนสงสัยอยากทราบความหมายของภาพ จึงอยากจะขอเขียนอธิบายดังนี้ ตามความเชื่อในศาสนาคริสต์ อดัมและอีวาเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลก มีเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลบทเยเนซิส อันเป็นเรื่องราวการสร้างโลกของพระเจ้าซึ่งได้สร้างสวรรค์และโลกขึ้นใน๖ วัน ในวันที่ ๖ พระเจ้าได้สร้างอดัม ผู้ชายคนแรก ขึ้นจากผงคลีดินตามแบบฉายาของพระองค์ ทรงสร้างสวนเอเดนขึ้นให้อดัมเป็นผู้รักษาสวน ต่อมาพระเจ้าทรงดำริว่าจะให้มนุษย์นั้นอยู่คนเดียวไม่เหมาะ จึงทรงบันดาลให้อดัมหลับ แล้วทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งออกมาสร้างผู้หญิงขึ้น ซึ่งต่อมาอดัมเรียกว่า อีวา (อีฟ หรือ ฮาวา) ทั้งสองอยู่ในสวนเอเดนที่เต็มไปด้วยผลไม้ที่จะใช้เป็นอาหารได้ นอกจากผลไม้จากต้นแห่งความรู้(Tree of Knowledge) เท่านั้นที่พระเจ้าห้ามกิน เพราะจะทำให้รู้ถึงความดีและความชั่ว มีงูตัวหนึ่ง (ซาตานแปลงตัวมา) ในสวนนั้นหลอกให้อีวากินผลไม้ต้องห้าม (ว่าเป็นผลแอปเปิล) และอีวาก็ให้อดัมกินด้วยแรก ๆ ทั้งสองคนมีกายเปลือยเปล่าไม่รู้สึกอาย เมื่อกินผลไม้แห่งความรู้เข้าไปแล้ว ทั้งสองก็เกิดความอายขึ้น เอาใบมะเดื่อมากลัดเป็นเครื่องปกปิดตัวไว้ เมื่อพระเจ้าทราบว่าทั้งสองละเมิดคำสั่งกินผลไม้ต้องห้าม ก็ทรงขับทั้งสองคนออกจากสวนเอเดนและสาปให้ทั้งสองจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหลโซมหน้าจนกว่าจะกลับเป็นดิน และสาปงูนั้นให้เลื้อยไปด้วยท้อง กินผงคลีดินจนสิ้นชีวิต อดัมและอีวามีบุตรชาย ๒ คน ชื่อ เคน …

Read More

17

Jan'15

Internet of Things คืออะไรสำคัญอย่างไร

ปัจจุบันเราคงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในระดับที่ธุรกิจส่วนใหญ่ของโลกจะไม่สามารถดำเนินได้ถ้าระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และผู้คนจำนวนมากขาดอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันไม่ได้ เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีสำคัญในลำดับต่อไปที่จะมีผลกระทบในระดับเดียวกันกับอินเทอร์เน็ต และจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทุกวงการในระดับโลกและทุกภูมิภาค เทคโนโลยี IoT เป็นหัวข้อสำคัญที่มีการกล่าวถึงเมื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทชั้นนำในแทบทุกอุตสาหกรรม เป็นหัวข้อที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อโมเดลของการทำธุรกิจ การลงทุน และภาพรวมของสังคมในทุกระดับ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงว่าจะมีความสำคัญขนาดที่จะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ที่กระทบกับทุกวงการดังเห็นได้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับเทคโนโลยีนี้ รวมถึงมุมมองในมิติต่างๆ อันได้แก่ การค้า การลงทุน การปรับปรุงและคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การประยุกต์ใช้ และการเตรียมการด้านสังคมและกฏหมายที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในที่สุด เทคโนโลยี IoT เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบริหารและนำองค์กรในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีความเข้าใจสาระสำคัญของเทคโนโลยี IoT นอกเหนือจากมุมมองด้านวิศวกรรมหรือเทคนิค เพื่อจะได้ตระหนักและจัดลำดับความสำคัญของการทำงานขององค์กรที่พร้อมจะรับมือการเปลี่ยนแปลง อันเกิดจากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอง และพลังของการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการค้าทั้งเรื่องของจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ชนิดของการประยุกต์ใช้ที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน และต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยี IoT การมาถึงของเทคโนโลยี IoT จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในระดับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทหน่วยงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง มุมมองและวิธีคิดเดิมจะใช้ไม่ได้ผล แต่ในขณะ เดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญของการสร้างอนาคตใหม่ รูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การลงทุน …

Read More

19

Dec'14

ถึงเวลาจัดระเบียบ “โดรน” บนน่านฟ้าไทย

“ใครๆก็บินได้”   นี่คือสถานการณ์ล่าสุดบนน่านฟ้าไทย หลังการมาถึงของอากาศยานไร้คนขับ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โดรน” (Drone) ไล่ตั้งแต่สื่อมวลชน ช่างภาพ วัยรุ่นผู้นิยมกีฬาเอ็กซ์ตรีม ผู้กำกับภาพยนตร์ นักสำรวจ จนถึงประชาชนทั่วไปที่หลงใหลเครื่องบินบังคับวิทยุ ล้วนหันมาให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ด้วยความหวังที่จะบินขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงอย่างที่ไม่มีใครเคยทำได้มา ก่อนจนลอยละล่องเต็มท้องฟ้า กระนั้น เหตุผลด้านความปลอดภัยกำลังเป็นคำถามสำคัญจากหลายประเทศทั่วโลกว่า ถึงเวลาหรือยังที่จะมีการออกกฎหมายควบคุมการใช้โดรนอย่างจริงจังเสียที ยุคทองของโดรน ที่ผ่านมา เราอาจเคยได้ยินว่ามีการใช้โดรนเฉพาะในวงการทหารหรือเชิงพาณิชย์เท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้สิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยดังกล่าวได้ขยายวงกว้างจนเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ไปแล้ว ไม่ว่าจะขนส่งยารักษาโรคและสิ่งยังชีพในภาวะฉุกเฉิน ถ่ายภาพรายงานข่าวเหตุการณ์ชุมนุม มหกรรมแสดงคอนเสิร์ต แข่งขันกีฬา สำรวจสัตว์ป่า ชื่นชมความงามมุมสูงของโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายทำหนัง-ละคร แม้กระทั่งบินเล่นเป็นงานอดิเรกยามว่าง ถึงขนาดมีรายงานข่าวว่า โดรนเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่ขายดีที่สุดของอังกฤษในปีนี้เลยทีเดียว โดยเฉพาะเมืองไทยก็ถือได้ว่ากำลังพีคสุดๆไม่แพ้กัน “นอกจากคนในแวดวงอาร์ซี (Radio control:RC ) ที่ชื่นชอบอากาศยานบังคับวิทยุเกินกว่าครึ่งมาจากวงการช่างภาพ สื่อมวลชน นักกีฬาแนวเอ็กซ์ตรีม นักสำรวจ นักท่องเที่ยว เพราะใช้งานง่าย ราคาจับต้องได้ ไม่ต้องฝึกฝนจนเชี่ยวชาญถึงจะบินขึ้นได้เหมือนอากาศยานประเภทอื่นๆ ราคาแบ่งเป็น 2 เกรด …

Read More

16

Dec'14

อินโดนีเซียมีแผนจะผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือ Drone เพื่อใช้งานในปีนี้

นักวิเคราะห์ชี้ว่าความสนใจใน drone เป็นแนวโน้มหนึ่งของการปรับปรุงกองทัพในย่านเอเซียแปซิฟิค กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียประกาศเรื่องการผลิตอากาศยานแบบไร้คนขับหรือ drone ในประเทศ เพื่อใช้งานเองในปีนี้ โดยอากาศยานรุ่น Wulung ดังกล่าวซึ่งมีรัศมีทำการเพียง 73 กิโลเมตรและขึ้นบินได้เพียงสี่ชั่วโมงจะใช้สำหรับงานที่ไม่ใช่กิจการทหาร เช่น การตรวจสภาวะภูเขาไฟ การติดตามการลักลอบตัดไม้และการประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งการค้ามนุษย์ในพื้นที่ทางทะเล ซึ่งอินโดนีเซียมีหมู่เกาะต่างๆ อยู่รวมถึงราว 17,000 เกาะ แต่กองทัพอินโดนีเซียก็มีแผนจะสร้างอากาศยานแบบไร้คนขับที่ติดอาวุธ ซึ่งสามารถยิงจรวดและทิ้งระเบิดได้เช่นกัน และนาย Richard Bitzinger อดีตนักวิเคราะห์ของซีไอเอ ซึ่งขณะนี้เป็นนักวิจัยอาวุโสของ S. Rajaratnam School of International Studies ในสิงคโปร์ให้ความเห็นว่าความสนใจใน drone เป็นแนวโน้มหนึ่งของการปรับปรุงกองทัพในย่านเอเซียแปซิฟิค จากการที่ประเทศต่างๆ ในย่านนี้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและมีความตึงเครียดเรื่องอาณาเขตเพิ่ม มากขึ้น อย่างไรก็ตามอากาศยานแบบไร้คนขับแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยที่จะช่วย ให้ชนะสงครามได้ เมื่อปี 2554 ประเทศในย่านเอเซียแปซิฟิคใช้เงินรวม 590 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออากาศยานแบบ drone และบริษัทที่ปรึกษา Frost and …

Read More

09

Dec'14

ยานพาหนะควบคุมระยะไกล (Drone) ถูกนำมาใช้ในภารกิจหลายอย่างทางทะเล

เรามักรู้จัก Drone ในลักษณะของเครื่องบินบังคับระยะไกลมากกว่าอย่างอื่น แต่ปัจจุบัน Drone ถูกนำมาใช้ในภารกิจหลายอย่างทางทะเล ตั้งแต่การสำรวจใต้ทะเลจนถึงการเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสาร ที่สูญหายไป ผู้สือ่ข่าว George Putic รายงาน ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก: http://www.voathai.com

Read More

09

Dec'14

หลายประเทศเริ่มนำเครื่องบิน Drone มาใช้ในเชิงพาณิชย์

ผู้สื่อข่าว Carolyn Presutti รายงานเรื่องการใช้เครื่องบินแบบไร้นักบินหรือ Drone ในหลายประเทศ แต่ในสหรัฐยังล้าหลังเรื่องนี้เนื่องจากข้อกำหนดด้านกฏหมาย ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก: http://www.voathai.com

Read More

09

Dec'14

กูเกิ้ลซื้อบริษัทผลิตเครื่องบิน Drone

บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในสหรัฐ เช่น Google, Facebook และ Amazon สนใจเป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลิตเครื่องบินไร้คนขับหรือ Drone กันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ Google เพิ่งจะซื้อบริษัทขนาดเล็ก Titan Aerospace ที่มีเทคโนโลยีด้านนี้ ผู้สื่อข่าว George Putic รายงาน ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก: http://www.voathai.com

Read More

09

Dec'14

FAA อนุญาตให้ใช้เครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือ Drone ในเชิงพาณิชย์ได้เป็นครั้งแรก

FAA อนุญาตให้ใช้เครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือ Drone ในเชิงพาณิชย์ได้เป็นครั้งแรก ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก: http://www.voathai.com

Read More

09

Dec'14

นักบินและวิศวกรสำหรับเครื่องบิน Drone กำลังเป็นที่ต้องการ รายได้งาม!

งานชนิดหนึ่งในสหรัฐที่นายจ้างกำลังแสวงหาลูกจ้าง คือนักบินและวิศวกรสำหรับ Drone หรือเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อน บริษัทใหญ่ๆ เช่น Facebook และ Amazon เต็มใจจะจ่ายค่าจ้างสูงถึงชั่วโมงละ $50 หรือประมาณหนึ่งแสนดอลล่าร์ต่อปี แม้ในขณะนี้กฎข้อบังคับการบินของสหรัฐจะห้ามการใช้ Drone เชิงพาณิชย์ แต่คาดกันว่าสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศจะผ่อนผันกฎที่ว่านี้ในปีหน้า สำหรับการใช้ Drone เชิงพาณิชย์ที่บรรทุกน้ำหนักไม่มาก และมีเพดานบินไม่เกิน 400 ฟุต คาดกันว่าในช่วงสิบปีข้างหน้า จะมีการสร้างตำแหน่งงานทางด้านนี้มากราวๆ หนึ่งแสนตำแหน่ง โดยภาคธุรกิจที่มองการณ์ไกลเริ่มบริจาคเงินให้สถาบันการศึกษาที่เสนอวิชา สาขานี้แล้วด้วย รายงานข่าวกล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัย North Dakota ซึ่งเสนอปริญญาตรีสำหรับสาขาระบบการบิน Drone เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ได้รับเงินบริจาค 25 ล้านดอลล่าร์จากบริษัทธุรกิจสำหรับสร้างสถาบันวิจัยและฝึกอบรมเรื่อง Drone โดยเฉพาะ ส่วนธุรกิจที่พร้อมจะใช้ Drone ก็มีเช่น Amazon ที่กล่าวว่าว่าจะใช้ Drone …

Read More
CITEC Evolution Co. , Ltd