ใครว่า ARM ไม่มี 64bit CPU

ใครว่า ARM ไม่มี 64bit CPU และเอาไปทำ Server ไม่ได้

http://www.cio.com/article/2381392/servers/dell-to-show-its-first-64-bit-arm-server-this-week.html

08/12/2014

0 Responses on ใครว่า ARM ไม่มี 64bit CPU"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: