เปิดรับนักศึกษาฝึกงานรอบที่ 9 !!!

เปิดรับนักศึกษาฝึกงานรอบที่ 9 !!!
สัมภาษณ์ 13 ธันวาคม 2557 13 ตำแหน่ง พร้อมสวัสดิการณ์ต่างๆ

กดที่ภาพเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่ม ติดต่อสอบถาม 02-2796545

ข่าวดี!! เนื่องจากมีสอบถามเข้ามามากถึงการเปิดรับผู้สนฝึกงาน/สหกิจศึกษา
ขณะนี้บรษัทเปิดรับรอบที่ 9 แล้ว หากสนใจศึกษารายละเอียดต่อไปนีเเพิ่มเติมได้เลย

บริษัท CITEC Evolution จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 40/2 ซ. ประดิพัทธ์ 13 ถ. ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขต พญาไท

(ใกล้ BTS สะพานควาย และถนนพระราม 6)
ติดต่อสอบถาม: 02-2796545

เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ( ป. ตรี) รอบที่ 9
(รวมถึง Permanent/Freelance/Part-time)

บรรยากาศรอบที่ผ่านมา
————–

http://www.meetup.com/CITEC-Hacker-Space/photos/

ยืนใบสมัครได้ที่
————
http://citecclub.org/job
ระบุตำแหน่งที่สมัครเป็น internship พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครในหมายเหตุ

ปิดรับใบสมัคร: วันที่ 12 ธันวาคม 2557
เริ่มสัมภาษณ์: รอบที่ 9: เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 9:00 – 12:00

ตำแหน่งที่เปิดรับ
————

1. Web Developer (PHP, Mysql, Javascript, Magento, WordPress)

2. Smart Phone Programming (iOS, Android, WindowPhone)

3. Drone/UAV Engineer (มีความสนใจด้านการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ)

4. Embedded System Engineer (C/C++, Linux, Arduino, RaspberryPi, Beaglebone, Nvidia Jetson TK1)

5. Cybersecurity Research and Development
สามารถเขียนโปรแกรมภาษาต่อไปนี้ได้ (PHP, MySQL, Python, Android Programming, iOS Programming) กรอกใบ.

6. Computer Network Engineer
มีความสามารถด้าน Network สามารถแก้ไขปัญหา LAN, Wireless Config ระบบ Server ต่างๆได้

7. Computer Security Engineer (Know Linux, Backtrack, Network, Programming)

8. Asistance Project Manager (Good at organizing, follow up all project progress)

9. Project co-ordinator (Good at writting, organizing Personal skill and English)

10. Technical Support (Know how to fix computer, Network)

11. Social Network Marketing Specialist (Good skill at Facebook, Fanpage, Twitter)

12. Graphic Design (Photoshop, Illustrator)

13. Video Editor and Animator (After Effect, Flash)

สวัสดิการณ์
———

1. อาหาร พร้อมที่พัก (กรณีที่อยู่ต่างจังหวัด พิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป)
2. เงินรางวัล Bonus project (หากปิด project สำคัญๆได้)
3. ศึกษาดูงานตาม Site งานของบริษัท
4. อบรมฟรีต่างๆของบริษัท
5. Team Building Trip (กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความสนิทสนมในทีมและองค์กรหากสามารถปิดโครงการสำคัญได้)
6. ใบประกาศนีย์บัตรผ่านการฝึกงาน

สถานที่ฝึกงาน
———-
ใกล้ BTS สะพานควาย
ชมแผนที่เต็มๆที่ http://citecclub.org/contact

ประวัติและผลงานบริษัท
============
ประวัติ: http://ifile.citec.us:8000/f/b87d197c6e/
ผลงาน: http://citec.us/gallery2014
brochure: http://ifile.citec.us:8000/f/7067345d72/
ตารางสัมภาษณ์
========
รอบที่ 1: เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 (ผ่านไปแล้ว)
รอบที่ 2: เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 13:00 (ผ่านไปแล้ว)
รอบที่ 3: เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00 (ผ่านไปแล้ว)
รอบที่ 4: เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00 (ผ่านไปแล้ว)
รอบที่ 5: เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 (ผ่านไปแล้ว)
รอบที่ 6: เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 13:00 (ผ่านไปแล้ว)
รอบที่ 7: เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:00 (ผ่านไปแล้ว)
รอบที่ 8: เสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2557 เวลา 14:00 (ผ่านไปแล้ว)
รอบที่ 9: เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 9:00 <— current schedule
รอบที่ 10: เสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 9:00 (รอบหน้า)
สถานที่ http://citecclub.org/contact

โปรดเตรียม Resume ประวัติการศึกษาทั้งหมดมาด้วย

ข้อควรทราบ
=====
1. การฝึกงาน/สหกิจเน้นให้ความรู้เป็นหลักค่าตอบแทนการฝึกงานจะมีให้เฉพาะงานสำคัญๆ ไม่มีให้ทุกงาน

2. รับเฉพาะผู้ที่อดทน ตั้งใจจริง รับความกดดันและมีความรับผิดชอบจริงเท่านั้น เราฝึกงานด้วยงานจริงๆ หากไม่พร้อมไม่ควรสมัครเข้ามา

3. ท่านควรมีพื้นฐานการปฏิสัมพันธ์และการร่วมงานกับผู้อื่นที่ดี หากท่านทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ไม่ควรสมัคร

4. ควรมีนิสัยและพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่ลักขโมย โกหก และเห็นแก่ตัว

28/11/2014

0 Responses on เปิดรับนักศึกษาฝึกงานรอบที่ 9 !!!"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: