เปลี่ยนหน้าโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม

เปลี่ยนหน้าโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม

OMOTE / REAL-TIME FACE TRACKING & PROJECTION MAPPING from something wonderful on Vimeo.
 

 

28/11/2014

0 Responses on เปลี่ยนหน้าโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: