อดัมกับอีวา , งู และภาพวาดน่าฉงน

เนื่องจากมีโอกาสได้เจอภาพวาดหนึ่งของ Pawel Kuczynski มาดังภาพด้านล่างนี้ และเห็นว่ามีหลายคนสงสัยอยากทราบความหมายของภาพ จึงอยากจะขอเขียนอธิบายดังนี้

เนื่องจากมีโอกาสได้เจอภาพวาดหนึ่งของ Pawel Kuczynski มาดังภาพด้านล่างนี้
และเห็นว่ามีหลายคนสงสัยอยากทราบความหมายของภาพ จึงอยากจะขอเขียนอธิบายดังนี้

ตามความเชื่อในศาสนาคริสต์ อดัมและอีวาเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลก มีเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลบทเยเนซิส อันเป็นเรื่องราวการสร้างโลกของพระเจ้าซึ่งได้สร้างสวรรค์และโลกขึ้นใน๖ วัน ในวันที่ ๖ พระเจ้าได้สร้างอดัม ผู้ชายคนแรก ขึ้นจากผงคลีดินตามแบบฉายาของพระองค์ ทรงสร้างสวนเอเดนขึ้นให้อดัมเป็นผู้รักษาสวน ต่อมาพระเจ้าทรงดำริว่าจะให้มนุษย์นั้นอยู่คนเดียวไม่เหมาะ จึงทรงบันดาลให้อดัมหลับ แล้วทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งออกมาสร้างผู้หญิงขึ้น ซึ่งต่อมาอดัมเรียกว่า อีวา (อีฟ หรือ ฮาวา) ทั้งสองอยู่ในสวนเอเดนที่เต็มไปด้วยผลไม้ที่จะใช้เป็นอาหารได้ นอกจากผลไม้จากต้นแห่งความรู้(Tree of Knowledge) เท่านั้นที่พระเจ้าห้ามกิน เพราะจะทำให้รู้ถึงความดีและความชั่ว

มีงูตัวหนึ่ง (ซาตานแปลงตัวมา) ในสวนนั้นหลอกให้อีวากินผลไม้ต้องห้าม (ว่าเป็นผลแอปเปิล) และอีวาก็ให้อดัมกินด้วยแรก ๆ ทั้งสองคนมีกายเปลือยเปล่าไม่รู้สึกอาย เมื่อกินผลไม้แห่งความรู้เข้าไปแล้ว ทั้งสองก็เกิดความอายขึ้น เอาใบมะเดื่อมากลัดเป็นเครื่องปกปิดตัวไว้ เมื่อพระเจ้าทราบว่าทั้งสองละเมิดคำสั่งกินผลไม้ต้องห้าม ก็ทรงขับทั้งสองคนออกจากสวนเอเดนและสาปให้ทั้งสองจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหลโซมหน้าจนกว่าจะกลับเป็นดิน และสาปงูนั้นให้เลื้อยไปด้วยท้อง กินผงคลีดินจนสิ้นชีวิต

อดัมและอีวามีบุตรชาย ๒ คน ชื่อ เคน (Cain-คายิน) กับอาเบล (Abel-ฮาเบล) กับอีกคนหนึ่งชื่อ เซท (Seth) และมีบุตรหลานสืบพันธุ์ต่อมาอีกมากมาย (“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”)

ด้วยเหตุนี้จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า Apple ที่งูยื่นให้ Adam กับอีวา นั้นถูกกันแค่คำเดียวไม่ได้ถูกกัดทั้งสองคำ (ตามตำนานทั้งสองทาน Apple  ด้วยกัน) ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงไม่ได้รู้สึกรักกันมีความเสนห์หาต่อกันแต่ประการใด จึงใช้สัญญาลักษณ์ด้วยการนั่งหางกันเป็นการวาดภาพที่พลิกประวัติศาสตร์ให้คนได้สงสัยและคิดตาม
เหตุผลทั้งหมดก็เป็นด้วยประการฉะนี้เอง

0 Responses on อดัมกับอีวา , งู และภาพวาดน่าฉงน"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: