หัวรบนิวเคลียร์กับ Beaglebone

หากท่านใดที่เคยสั่งสินค้าจาก Element14 มาก่อนจะทราบว่าเวลาสั่ง Beaglebone มาที่ไทยนั้นมักจะถูกถามให้กรอกรายงานแบบฟอร์มแสดงความชัดเจนว่าจะนำอุปกรณ์ ไปทำอะไร และต้องยืนยันว่าจะไม่นำไปติดกับอุปกรณ์อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรือนำไปส่งต่อให้กับประเทศที่เป็นที่สงสัยว่ามีพฤติกรรม ผลิตอาวุธในลักษณะดังกล่าว (ตามข้อความในภาพ) ด้วยความสงสัยจึงได้พยายามไปสอบถามข้อมูลจากผู้นำเข้าอุปกรณ์ electronic ใหญ่หลายๆเจ้าในไทยพบว่าเจอปัญหาดังกล่าวจริง วันนี้จึงนำข้อความดังกล่าวพร้อม spec ของเจ้า beaglebone มาให้ดูว่าทำไมจึงถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเมื่อถูกจำหน่ายออกไป

04/12/2014

0 Responses on หัวรบนิวเคลียร์กับ Beaglebone "

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: