สุดทึ่งหุ่นยนต์ Spiderbot สร้างจาก Beaglebone | Facebook

Spiderbot หุ่นยนต์สุดฉลาดปฏิสัมพันธ์ตอนสนองกับคนได้
พัฒนามาจาก Beaglebone Board ตัวสิ้นส่วน plastic ก็สร้างมาจาก 3D Printer ที่ใช้ Beaglebone เป็นตัวควบคุมหลักเช่นกัน !!!

ท่านใดสนใจและอยากเรียนรู้วิธีสร้างด้วยตนเอง

เชิญเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ https://www.facebook.com/groups/citec.Arduino.RaspberryPi.BeagleBoard/

http://citec.us/beaglebone

04/12/2014

2 Responses on สุดทึ่งหุ่นยนต์ Spiderbot สร้างจาก Beaglebone | Facebook "

  1. sbobet says:

    ลูกหลานรุ่นต่อไปจะเกิดขึ้นมาพร้อมเทคโนโลยี

  2. nokaw says:

    ขอให้ใช้ในทางที่ถูกต้องจะเป็นคุณอย่างยิ่งยวด

    http://www.olhon.org

Leave a Reply to nokaw Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CITEC Evolution Co. , Ltd
%d bloggers like this: