สร้างคอมพิวเตอร์จิ๋วด้วย Beagle Bone

สร้างคอมพิวเตอร์จิ๋ว ด้วย Beagle Bone ราคาเพียง 4,xxx (จอ touch screen+beaglebone black)
ชม clip video เต็มๆได้ที่

https://www.facebook.com/groups/citec.Arduino.RaspberryPi.BeagleBoard/

04/12/2014

0 Responses on สร้างคอมพิวเตอร์จิ๋วด้วย Beagle Bone "

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: