รายงานสรุปเปรียบเทียบศักยภาพ และความเหมาะสมในการใช้งานต่างๆของ Single Board

รายงานสรุปเปรียบเทียบศักยภาพ และความเหมาะสมในการใช้งานต่างๆของ Single Board ต่าวๆ เปรียบเทียบ Arduino Yun, Intel Galieo, Beaglebone Black และ Raspberry Pi

https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/embedded-linux-board-comparison.pdf

แนะนำกลุ่มผู้สนใจด้าน Single Board Computer

https://www.facebook.com/groups/citec.Arduino.RaspberryPi.BeagleBoard/

04/12/2014

0 Responses on รายงานสรุปเปรียบเทียบศักยภาพ และความเหมาะสมในการใช้งานต่างๆของ Single Board "

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: