ควบคุมแขนหุ่นยนต์ด้วย Kinect V2

ควบคุมแขนหุ่นยนต์ด้วย Kinect V2

28/11/2014

0 Responses on ควบคุมแขนหุ่นยนต์ด้วย Kinect V2"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: